NOA Afbouwgarantie

Wat is de NOA Afbouwgarantie?

De particuliere markt is voor de afbouw van grote betekenis. Veel afbouwbedrijven voeren afbouwwerkzaamhedenheden uit voor consumenten. Daarbij moeten de afbouwbedrijven zich realiseren dat de consument een goede kwaliteit van product en dienst verlangt, maar ook verdient! 

Goede informatie
Particuliere opdrachtgevers moeten goed geïnformeerd worden over de gebruiksmogelijkheden van de producten en diensten van een NOA-Afbouwgarantie-bedrijf. Daarnaast wordt vaak garantie verlangd en moet de overeenkomst voor alle partijen eerlijk en objectief zijn. Betrouwbaarheid is voor consumenten van grote betekenis. NOA wil met NOA-Afbouwgarantie vertrouwen winnen van de aangesloten bedrijven en heeft daarom in overleg met consumentenbond en vereniging eigen huis consumentenvoorwaarden opgesteld. Daarin staan de rechten en plichten van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer vermeld. Dat is wel zo duidelijk voor beide partijen. 
NOA-Afbouwgarantie is onderdeel van het NOA-lidmaatschap en houdt de onderstaande punten voor u als ondernemer in:
  • Alle afbouwbedrijven hanteren de algemene consumentenvoorwaarden voor het afbouwbedrijf 
  • Alle afbouwbedrijven verstrekken garantie op het afbouwwerk (ook onderdeel van de consumentenvoorwaarden) 
  • Acceptatie geschillenregeling Stichting Geschillencommissie en nakoming door de branche. Mocht er onverhoopt toch een geschil ontstaan tussen u en de consument, waar u onderling geen oplossing voor vindt, dan zal deze onafhankelijke commissie een bindende uitspraak doen.
Share by: